Tao Kalligrafie

Posted on by

Tao Kalligrafie is een Tao Healingveld
voor healing en succes voor heel het leven

Miljoenen mensen zijn bezorgd over de mensheid en de gezondheid van onze planeet. In het laatste decennium hebben we steeds meer natuurrampen en meer emotionele onbalans kunnen waarnemen. In de Verenigde Staten is zelfmoord de derde belangrijkste doodsoorzaak van jongeren tussen 10 en 24 jaar. Een wereldwijd overzicht van middelbare scholieren wees uit dat 16% van de studenten serieus zelfmoord had overwogen. 13% daarvan had een plan gemaakt en 8% gaf aan een poging te hebben ondernomen hun leven te beëindigen in de twaalf maanden voorafgaand aan het rapport. Zware depressie is een veelvoorkomend mentaal probleem waar pubers mee te maken hebben.

Elke dag maken gemiddeld drie mensen in ons land een einde aan hun leven. Vrouwen ondernemen vaker suïcidepogingen dan mannen, maar twee keer meer mannen dan vrouwen beëindigen hun leven ook daadwerkelijk. Ongeveer 30 procent van de mannen en 35 procent van de vrouwen zegt ooit in zijn leven een suïcidewens gehad te hebben. Jongeren en mannen tussen 35 en 49 en van boven de 80 zijn een extra kwetsbare groep.

In deze uitdagende tijd blijft de opwarming van de aarde maar doorgaan. Natuurrampen en politieke en economische uitdagingen zijn toegenomen. Oorlog, oude en nieuwe overdraagbare ziektes en veel meer uitdagingen in elk aspect van het leven hebben grote bezorgdheid doen ontstaan voor de mensheid en alles wat bestaat.

In deze bijzondere tijd is op aarde de Tao Chang (道场, Source Field) gecreëerd. De Tao Chang wordt gevormd door een cirkel van Tao kalligrafieën. Elke Tao kalligrafie is geschreven op een unieke wijze en bezit buitengewone eigenschappen.

Kalligrafie is een van de meest geëerde fijne kunstvormen in de Chinese cultuur. Over de hele wereld hebben mensen al kunnen genieten van de verfijndheid, schoonheid, de liefde, vreugde en meer van de kalligrafieën.

Wat is Tao Kalligrafie?

Wat Tao kalligrafie zo bijzonder maakt is dat het een eenheidsschrift is.YiBiZi wordt het ook genoemd. In de Chinese traditie worden zestien soorten streken gebruikt om een Chinees karakter te schrijven:

Bijvoorbeeld, ‘xin’ betekent hart in Mandarijn Chinees. Het wordt normaal zo: 心 geschreven met 4 lijnen, van links naar rechts: dian, pie, dian, dian. Tao kalligrafie gebruikt één lijn om dit of elk ander karakter te schrijven, net als woorden die normaal met meer dan twintig lijnen worden geschreven. In Tao Calligraphy Oneness writing, Tao Kalligrafie Eenheidsschrift, wordt ‘xin’ geschreven in één ononderbroken lijn die alle vier de componenten van het traditionele karakter 心 bevat.

De Tao Kalligrafie van hierboven is Ling.  ‘Ling’  in Mandarijn Chinees betekent ‘ziel’.  Het traditionele karakter Ling (菱) wordt geschreven met vierentwintig afzonderlijke tekens. In Tao Kalligrafie Eenheidsschrift vertegenwoordigt één ononderbroken streek alle vierentwintig traditionele componenten van het karakter.

Eenheidsschrift draagt Tao Jing Qi Shen. ‘Jing’ betekent materie. ‘Qi’ betekent energie. ‘Shen’ bevat ziel, hart en geest.

Een mens bestaat uit Jing Qi Shen.
Jing (materie) verblijft in de cellen.
Qi (energie) verblijft tussen de cellen.

Jing en Qi zijn de dragers van Shen, wat ziel, hart en geest inhoudt. Elk systeem, elk orgaan, elke cel, elk DNA en RNA heeft zijn eigen ziel, hart en geest (bewustzijn). Mensen hebben op elk niveau veel Shen Qi Jing blokkades gecreëerd.

Wat zijn blokkades?

Zielenblokkades zijn negatief karma, waaronder persoonlijk en voorouderlijk karma, relatiekarma en meer.
Hartblokkades bevatten hebzucht, boosheid, egoïsme, gebrek aan wijsheid in elk aspect van het leven, en onzuiverheid.
Geestblokkades zijn negatieve gedachtenpatronen, negatieve overtuigingen, negatieve houdingen, ego en gehechtheden.
Iemands gezondheid, relaties en financiën bestaan allemaal uit Jing Qi Shen. De blokkades in iemand’s Jing Qi Shen zijn de vervuiling die ziektes, uitdagingen in relaties, gebrek aan financiën en meer veroorzaken.

 

Master Sha zegt altijd, “als een vis in vervuild water leeft, wordt de vis ziek of sterft hij. Om de vis te redden, dient het water gereinigd te worden.”
Ook de mensen leven in allerlei soorten vervuiling, waaronder luchtvervuiling, watervervuiling, voedselvervuiling, chemische vervuiling en meer.

Reinig dus het water als je een vis in vervuild water wilt redden. De sleutel om de mensheid te helpen, die allerlei problemen tegenkomt in elk aspect van het leven, is de Jing Qi Shen blokkades te reinigen.

Een Tao Chang draagt de zuiverste Jing Qi Shen van Tao Source (Bron). Het kan de Jing Qi Shen zuiveren en zegenen van gezondheid, relaties, financiën en elk aspect van het leven.

Als je een Tao kalligrafie traced, volgt, komt de zuiverste Jing Qi Shen van Tao en Eenheid van de Tao kalligrafie naar je toe.

Ervaar. Verbeter. Transformeer.
Maak je essentie gezonder, krachtiger en sterker.

 

Een Tao Chang kun je bezoeken in Amersfoort, Antwerpen, Honolulu, Londen, San Francisco, Sydney, Vancouver en er zullen er nog meer volgen.
Kijk in de agenda voor de wekelijkse Tao Chang Experience sessies of neem contact met ons op voor het plannen van een individuele Tao Chang sessie.