Open je Spirituele Kanalen en Shi Fu Workshop

15.05.2021 - 16.05.2021 | 10:00 - 17:00 uur


Het openen van je Spirituele kanalen is één van de meest krachtige ervaringen die je kan hebben.

Je leert hoe je verbinding kunt maken en hoe je berichten kunt ontvangen van je Ziel, je hemelse teams, Heiligen, Boeddha’s en de Bron.

Deze berichten kunnen meer helderheid brengen, meer vertrouwen en inzicht over jouw levenswandel, of het nu over je gezondheid gaat , je relaties, financiën, je business, carrière, je spirituele reis of welk aspect van je leven dan ook.

Spirituele kanalen kunnen van toepassing zijn in alle daagse situaties zoals het ontwerpen van een website, het plannen van een vakantie, of het decoreren van je huis.

Het openen van je Spirituele kanalen brengen je naar een volgende niveau en kunnen je meer inzicht geven over wie je werkelijk bent en wat jouw levensdoel is.

Je leert hoe je de mensheid, moeder aarde en alle zielen beter kan dienen.

Ervaar de transformatie hoe het is om in verbinding te leven, geleidt door de Ziel !

Ontvang jouw persoonlijke Shi Fu / Spirituele Moeder of Vader

Een van de onderdelen van deze workshop is de mogelijkheid om een Shi Fu toegewezen te krijgen Shi Fu betekend letterlijk spirituele Vader ( of Moeder )

Deze Shi Fu’s zijn in zielsvorm om jou te begeleiden met hun liefde, bescherming en wijsheid of om samen met jou een hemelse taak te vervullen.

Het ontvangen van een Shi Fu is een grote eer, er zijn talloze Shi Fu’s in de andere dimensies, zoals bijvoorbeeld Jesus, Moeder Maria, Saint Germain, Krishna of Guan Yin.

Je zult meer leren over de betekenis, de kracht en praktische toepassingen, hoe je kan omgaan met je Spirituele Vaders en Moeder, die jou uitkiezen !

Opening your Spiritual Channels and Shi Fu workshop

Opening your Spiritual channels is one of the most powerful experiences you can have .

You learn how to connect and receive messages from your Soul, heavens teams, saints and buddha’s and the Source.

These messages can bring clarity, confidence, and guidance of how to move through life, whether it is for your health , relationships, finances, business, career, spiritual journey or any part of your life

Spirituals Channels can also be used for everyday life situations, such as designing a website, planning a vacation, or decorating your home.

Opening your spiritual channels will bring you to a next step, can bring greater wisdom about who you are, the purpose of your life and universal wisdom and truth about how you can be of greatest service to humanity mother earth and all souls.

Experience the transformation of LIVING connected GUIDED by the Soul

Receive your own personal Shi Fu / Spiritual Mother or Father

A special part of this weekend workshop will be the possibility of receiving a SHI FU which means a spiritual Father ( or Mother ) which will be especially assigned to you through heavens guidance .

These SHI FU’s are in Soul form and will be there to guide you with their love, protection and wisdom, or you may work together on specific tasks.

Receiving a Shi Fu is a great honor, there are countless Shi fu’s in heaven like Jesus, Mother Mary, Saint Germain, Krishna or Guan Yin.

You will learn all about the power and significance of the spiritual mothers or fathers that will choose you.

Event Info

Met: Sabine Parlow, Kerstin Ernst, Rechelle Tai, Hetty Tsang and Guillaume Nyssens
Wanneer: van 10.00 – 17.00 uur (Zaterdag) en 10.00 – 17.00 uur (Zondag)
Locatie: WEBCAST (Zoom)
Kosten: € 110 (Early Bird fee €90 tot 10 mei) | € 49 alleen voor de eerste dag (15 mei)

Info: Customer Service Tao Center Antwerp
Info@TaoCenterBelgium.com
+32 32 88 11 59