Massage de Lumière de la Calligraphie du Tao

20.12.2021 | 20:00 - 21:00 uur


Revitalise-toi dans le Champ de la Calligraphie du Tao.

Introduction à la méditation un bien être optimal dans le Champ de lumière de la Source.

Event Info

Avec/Met: Guillaume Nyssens
Quand/Wanneer: tous les lundis de 20.00 à 21.00 h / iedere maandag van 20.00 tot 21.00 uur
Location/Locatie: Webcast
Coût/Kosten:

  • Een sessie kost € 12,00
  • € 36 voor Beurtenkaart: koop er 3 en ontvang 4 sessies – geldig gedurende een maand na aankoopdatum

Info: Info@TaoCenterBelgium.com