Meditatie in het Tao Calligraphy Healing Field

01.09.2020 | 12:00 - 13:00 uur


Er bestaan veel verschillende meditatie methodes en ze hebben verschillende wetenschappelijk bewezen effecten. In deze sessies “Meditation in Tao Calligraphy Healing Field” kan je een vernieuwende combinatie ervaren:
• die jouw energie, jouw uithoudingsvermogen en jouw vitaliteit kan verhogen
• die jouw fysieke gezondheid kan verbeteren
• die jouw mentale welzijn kan opkrikken en zorgt voor innerlijke rust en vreugde.
• …. Ontdek het zelf tijdens deze wekelijkse sessies.

Deze meditaties leiden naar een diepe concentratie, evenwichtige emoties en een diepe verbinding met De Bron of de Tao. Samen zorgen ze voor evenwicht en harmonie van Ziel, Hart, Geest en Lichaam.
De heilzame kunst van de Yi Bi Zi kalligrafie zorgt dat positieve boodschappen en energie door de karakters heen stroomt naar de beoefenaar.
Ons systeem is eenvoudig en gemakkelijk te leren. Positieve resultaten kunnen vrij snel optreden. Iedereen kan profiteren van deze meditatie. We hebben klanten die gewoon hun energie en vitaliteit willen verbeteren. Anderen trainen hun geest voor praktische doeleinden. Voor sommige studenten is meditatie een spirituele oefening.
Omdat we samen in een groep oefenen wordt de positieve energie versterkt en zorgt de verbinding voor een krachtiger veld.
We zijn er trots op dat we klanten en studenten lokaal, internationaal en via webcast dienen.

Event Info

Met: Irene Pool, Tao Chang Master Teacher
Wanneer: Iedere dinsdag van 12.00 – 13.00 uur
Locatie: Webcast
Kosten:

  • Een sessie kost € 12,00
  • Voordeligste optie :
    • € 70 voor 10 sessies (één maand geldig vanaf de aankoopdatum)

Info: Info@TaoCenterBelgium.com


There are many different meditation methods and they have different scientifically proven effects. In these sessions “Meditation in Tao Calligraphy Healing Field” you can experience an innovative combination:
• that can increase your energy, your stamina and your vitality.
• that can improve your physical health
• that can enhance your mental well-being and provide inner peace and joy.
• …. Discover it for yourself during these weekly sessions.
These meditations lead to deep concentration, balanced emotions and a deep connection with The Source or the Tao. Together they provide balance and harmony of Soul, Heart, Spirit and Body.
The healing art of Yi Bi Zi calligraphy ensures that positive messages and energy flow through the characters to the practitioner.

Our system is simple and easy to learn. Positive results can occur quite quickly. Everyone can benefit from this meditation. We have clients who just want to improve their energy and vitality. Others train their mind for practical purposes. For some students meditation is a spiritual exercise.

Because we practice together in a group, the positive energy is strengthened and the connection creates a stronger field.

We are proud to serve clients and students locally, internationally and via webcast.