Welkom

Posted on by

May 12:  Tao Research with Peter Hudoba

Free Webinar on Zoom, the more souls connect, the higher the power!!

May 18: The Power of Tao Meditation with Orlena Wong

Most sessions are in English with translation to Dutch. They are for free via Zoom. More details on our agenda.

The ones who are eager to learn, can receive a link to the recordings of the sessions with Cecilia,  David and Laure.  Please address your request to info@taocenterbelgium.com with the title of the session you want to experience.

Alle sessies zijn in het Engels met vertaling naar het Nederlands.


Het Tao Center Antwerp is jouw rustpunt in een wereld vol beweging. Op 26 maart werden de nieuwe maatregelingen van de Belgische regering om de verspreiding van het virus in te dijken gepubliceerd in Het Staatsblad. Daarop hebben we beslist om de deuren van het Tao Center op de Italiëlei opnieuw te sluiten tot en met 25 april. Natuurlijk kan je Ana, Guillaume, Irène, Petra en Marc 24/7 telefonisch of per e-mail bereiken.

Het wekelijkse vaste schema wordt aangevuld met dag workshops die de kennis rond zowel actuele als universele thema’s uitdiepen.  We nodigen geregeld internationale topsprekers uit voor meerdaagse workshops of contacteer ons.  Tijdens een persoonlijk gesprek stellen we een groeipad aangepast aan jouw wensen voor.  Alle informatie daarover vind je in onze agenda en aan de rechterzijde van deze pagina.

We blijven 24/7 telefonisch bereikbaar of via info@taocenterbelgium.com. Afspraken voor privé gesprekken maak je bij voorkeur elke ochtend tussen 10u00 en 12u00 telefonisch.

Meer dan ooit bieden we iedereen krachtige middelen voor een optimale gezondheid en innerlijk welzijn.

———————————————————————————————————————

The Tao Center Antwerp is your haven in a world full of movement. On 26 March, the Belgian government’s new measures to curb the spread of the virus were published in the Monitor Belge. As a result, we have decided to close the doors of the Tao Center at the Italiëlei again until 25 April. Of course you can reach Ana, Guillaume, Irène, Petra and Marc 24/7 by phone or e-mail.

The weekly schedule is completed with daily workshops that deepen the knowledge of both current and universal themes.  We regularly invite international top speakers for multi-day workshops or contact us.  During a personal conversation we propose a growth path adapted to your wishes.  You can find all information about this in our agenda and on the right side of this page.

We remain available 24/7 by phone or via info@taocenterbelgium.com. Appointments for private conversations should preferably be made every morning between 10.00 and 12.00.

More than ever, we offer everyone powerful tools for optimal health and inner well-being.

———————————————————————————————————————

The Tao Center Antwerp is your haven in a world full of movement. On 26 March, the Belgian government’s new measures to curb the spread of the virus were published in the Monitor Belge. As a result, we have decided to close the doors of the Tao Center at the Italiëlei again until 25 April. Of course you can reach Ana, Guillaume, Irène, Petra and Marc 24/7 by phone or e-mail.

The weekly schedule is completed with daily workshops that deepen the knowledge of both current and universal themes.  We regularly invite international top speakers for multi-day workshops or contact us.  During a personal conversation we propose a growth path adapted to your wishes.  You can find all information about this in our agenda and on the right side of this page.

We remain available 24/7 by phone or via info@taocenterbelgium.com. Appointments for private conversations should preferably be made every morning between 10.00 and 12.00.

More than ever, we offer everyone powerful tools for optimal health and inner well-being.

 


Tao Center Antwerp staat ten dienste van iedereen die meer wil weten over soul healing, fysieke en mentaal welbehagen, zelfontwikkeling en spirituele groei.  Bewustwording is een belangrijk onderdeel van het leven. De Tao is de weg van alles in het leven.
Door eeuwenoude kennis van (zelf)healing toe te passen, help je jezelf en anderen.

Groei en succes voor elk onderdeel van het leven komen dichterbij wanneer je je bewustzijn vergroot.

Samen op onze weg, helpen we elkaar om ieders hoogste potentieel te bereiken.  Dit hoogste potentieel reflecteert  zuiverheid, helderheid, zelfliefde, zelfkennis en onvoorwaardelijkheid. Het vraagt om zelf-reflectie en een eerste stap naar bewust zijn. De weg naar een betere wereld begint bij onszelf. Een leven in goede gezondheid, succes en innerlijk welbevinden begint met bewustwording en healing.

We bieden hulp en ondersteuning in dit proces. Je bent van harte welkom in ons centrum.

Alle informatie over onze activiteiten, de projecten die we steunen, onze vrijwilligerswerking, kan je op deze website vinden.