Welkom

Posted on by

Het Tao Center Antwerp is jouw rustpunt in een wereld vol beweging. Tot nader order worden al onze sessies en workshops als webcast aangeboden. Sommige zijn gratis toegankelijk voor iedereen (na registratie). Voor andere sessies wordt een “honor fee” gevraagd. De voordeligste optie is een 10-beurtenkaart (geldig één maand na datum van aankoop).

Het wekelijkse vaste schema wordt aangevuld met dag workshops die de kennis rond zowel actuele als universele thema’s uitdiepen.  Onze Center Leader Irène Pool nodigt geregeld internationale topsprekers uit voor meerdaagse workshops of contacteer haar om tijdens een persoonlijk gesprek een groeipad aangepast aan jouw wensen samen te stellen.  Alle informatie daarover vind je in onze agenda en aan de rechterzijde van deze pagina.

We blijven 24/7 telefonisch bereikbaar of via info@taocenterbelgium.com. Afspraken voor privé gesprekken maak je bij voorkeur elke ochtend tussen 10u00 en 12u00 telefonisch.

Meer dan ooit bieden we iedereen krachtige middelen voor een optimale gezondheid en innerlijk welzijn.

The Tao Center Antwerp is your resting place in a world full of movement. Until further notice all our sessions and workshops will be offered as webcast. Some of them are free for everyone (after registration). For other sessions an “honor fee” will be charged. The cheapest option is a 10 session package (valid one month after the date of purchase).

The weekly fixed schedule is complemented by day workshops that deepen the knowledge on both actual and universal themes.  Our Center Leader Irène Pool regularly invites international top teachers for multi-day workshops.  All information can be found in our agenda and on the right side of this page.

We remain available 24/7 by phone or via info@taocenterbelgium.com. Appointments for private conversations are preferably made every morning between 10h00 and 12h00 by telephone.

More than ever, we offer everyone powerful tools for optimal health and inner well-being.


Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website. Tao Center Antwerp staat ten dienste van iedereen die meer wil weten over soul healing, het leven zelf, zelfontwikkeling en veel meer. Bewustwording is een belangrijk onderdeel van het leven. De Tao is de weg van alles in het leven.
Door eeuwenoude kennis van (zelf)healing toe te passen, help je jezelf en anderen.

Groei en succes voor elk onderdeel van het leven komen dichterbij wanneer je je bewustzijn vergroot.

Samen op onze weg, helpen we elkaar om ieders hoogste potentieel te bereiken.  Dit hoogste potentieel reflecteert  zuiverheid, helderheid, zelfliefde, zelfkennis en onvoorwaardelijkheid. Het vraagt om zelf-reflectie en een eerste stap naar bewust zijn. De weg naar een betere wereld begint bij onszelf. Een leven in goede gezondheid, succes en innerlijk welbevinden begint met bewustwording en healing.

We bieden hulp en ondersteuning in dit proces. Je bent van harte welkom in ons centrum.

Alle informatie over onze activiteiten, de projecten die we steunen, onze vrijwilligerswerking, kan je op deze website vinden.