Welkom

Posted on by

Het Tao Center Antwerp is jouw rustpunt in een wereld vol beweging. We bieden een gezonde mix van online en fysieke sessies. Op vrijdag is er een inloopmoment waarop telkens maximaal 4 bezoekers gelijktijdig kunnen genieten van de kracht van het Tao Calligraphy Healing Field. Details over alle workshops, vind je via de tab agenda boven-aan deze pagina. Natuurlijk kan je Hetty, Rechelle, Guillaume, Petra en Marc 24/7 telefonisch of per e-mail bereiken.

Het wekelijkse vaste schema wordt aangevuld met dag workshops die de kennis rond zowel actuele als universele thema’s uitdiepen.  We nodigen geregeld internationale topsprekers uit voor meerdaagse workshop.  Tijdens een persoonlijk gesprek stellen we een groeipad aangepast aan jouw wensen voor.

We blijven 24/7 telefonisch bereikbaar of via info@taocenterbelgium.com. Afspraken voor privé gesprekken maak je bij voorkeur elke ochtend tussen 10u00 en 12u00 telefonisch.

Meer dan ooit bieden we iedereen krachtige middelen voor een optimale gezondheid en innerlijk welzijn.Meer informatie kan je hier lezen

———————————————————————————————————————

Le Tao Center Antwerp est votre refuge dans un monde en mouvement. Le programme hebdomadaire est complété par des ateliers quotidiens (un mélange de hors-ligne et en ligne) qui approfondissent la connaissance des thèmes actuels et universels.  Nous invitons régulièrement des orateurs internationaux de premier plan pour des ateliers de plusieurs jours .  Lors d’un entretien personnel, nous vous proposons un parcours de croissance adapté à vos souhaits.  Vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans notre agenda et sur le côté droit de cette page ou contactez-nous.

Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par téléphone ou via info@taocenterbelgium.com. Les rendez-vous pour les conversations privées doivent être pris de préférence chaque matin entre 10h00 et 12h00.

Plus que jamais, nous offrons à chacun des outils puissants pour une santé optimale et un bien-être de vie intérieur.

———————————————————————————————————————

The Tao Center Antwerp is your harbour in a world full of movement. The weekly schedule is completed with daily workshops (a mix of off- and online) that deepen the knowledge of both current and universal themes.  We regularly invite international top speakers for multi-day workshops or contact us.  During a personal conversation we propose a growth path adapted to your wishes.  You can find all information about this in our agenda and on the right side of this page

We remain available 24/7 by phone or via info@taocenterbelgium.com. Appointments for private conversations should preferably be made every morning between 10.00 and 12.00.

More than ever, we offer everyone powerful tools for optimal health and inner well-being.